Digidoor Tolteek

Digitaal doorstromen
van 3 tot 23

Hét instrument voor veilige en soepele dossieroverdracht bij de overgang tussen VVZ-PO, PO-VO en VO-MBO.

Doorstroomdossier

Digitaal doorstromen

Digidoor maakt gebruik van een doorstroomdossier waar alle informatie kan worden opgenomen die bij de overstap noodzakelijk is. Hierbij hebben de leerling en/of wettelijk vertegenwoordigers inzicht in het dossier en kan de zienswijze worden ingevoerd. In de regio Lelystad en Almere wordt al jaren gebruik goed gemaakt van dit instrument en Digidoor is inmiddels ook beschikbaar voor andere regio’s.

VVE-PO
In de overdracht van de voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) naar het primair onderwijs vormen peutervragenlijsten onderdeel van de warme overdracht.

PO-VO
Bij de overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs kan de basisschool het onderwijskundig rapport in Digidoor klaarmaken middels een automatische koppeling het het school LVS. Indien er voor een leerling extra ondersteuning nodig is zorgt Digidoor ervoor dat dit wordt meegenomen in de overgang naar het voorgezet onderwijs. Hierbij kan bijv. een steunpuntaanvraag, toelaatbaarheidsverklaring of een arrangement onderdeel hiervan uitmaken. Het voortgezet onderwijs in Digidoor aangeven of de leerling kan worden toegelaten. Het primair onderwijs kan de schoolloopbaan van de leerling gedurende de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs volgen en voldoet hiermee aan het kwaliteitscriterium van de inspectie.

VO-MBO
In de overgang van het voortgezet onderwijs naar het MBO voorziet Digidoor in het overdragen van het doorstroomdossier naar het MBO. Mentoren zetten het dossier klaar en het MBO kan deze vervolgens raadplegen. Ook RMC coordinatoren kunnen toegang krijgen tot deze uitstroom van leerlingen en kunnen ook vroegtijdig signalen krijgen van mogelijk risico op vroegtijdig schoolverlaten.

Digidoor

Ontdek de voordelen

Actie dashboard

Digidoor ondersteunt de gebruiker bij de acties die in bij de overstap ondernomen moeten worden.

Communicatie binnen het Platform

Alle communicatie vindt plaats binnen Digidoor, het is hierdoor niet meer nodig om gegevens via de e-mail te versturen.

Veilig delen van informatie

Dossiers kunnen veilig vanuit Digidoor gedeeld worden, de toegang vindt plaats op basis van rollen en rechten. Er kan hierbij ook met twee factor authenticatie gewerkt worden.

Gebruiksvriendelijk

Digidoor is gebruiksvriendelijk en voorzien van handleidingen ter ondersteuning.

Koppelingen

Digidoor heeft koppelingen met diverse systemen zoals Esis, ParnasSys, Somtoday, Magister en Indigo. Dit betreffen eigen koppelingen maar ook via OSO. Verder is Digidoor aangesloten op het MBO koppelpunt.

Dashboards

Digidoor is voorzien van overzichtelijke dashboards waarmee scholen, samenwerkingsverbanden en rmc’s belangrijke stuurinformatie krijgen.